O stowarzyszeniu:

„stowarzyszenie-fotograficzne.org” to skrócona nazwa organizacji założonej w lipcu 2011 roku przez uczestników, organizatorów, sympatyków w taki czy inny sposób związanych z warsztatami fotograficznymi (warsztaty-fotograficzne.org), jednej z najdłużej działających „instytucji” fotograficznych stawiających sobie za cel fotograficzną pracę artystyczną.

W związku z prostą konstatacją, że niesformalizowana struktura działających od ponad dekady „warsztatów-fotograficznych.org” w niewielkim stopniu pomaga w realizacji takich działań warsztatowych i artystycznych jak np. organizacja wystaw fotograficznych czy promocja fotografii choć troszkę ambitniejszej, postanowiliśmy założyć Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Fotografii Artystycznej warsztaty-fotograficzne.org. Dość obszerna ta nazwa w zasadzie ściśle i bez zbędnych niedomówień wyznacza kierunek naszych działań.

Tytułem uzupełnienia musimy jednak zaznaczyć, że stowarzyszenie oprócz działań mających na celu pomoc fotografom w realizacji ich celów artystycznych i wystawienniczych kładzie nacisk także na warstwę edukacyjną związaną z tematami czy to stricte fotograficznymi, czy – myśląc szerzej – dotyczącą zagadnień charakterystycznych dla świata sztuki.

Inną dziedziną która jest w obszarze zainteresowań stowarzyszenia jest ciągły rozwój zaplecza sprzętowego warsztatów fotograficznych. Już w chwili obecnej bardzo dobrze wyposażone studio oraz ciemnia fotograficzna pozwalają na bezproblemową pracę fotograficzną uczestnikom zajęć zarówno w technikach cyfrowych jak i analogowych.

Stowarzyszenie nie zapomina również o stronie wirtualnej dzisiejszego świata. Artykuły – czasem prześmiewcze – pojawiają się na blogu warsztatowym zaś prace fotograficzne uczestników warsztatów są prezentowane w warsztatowej galerii.